PDA

Xem bản đầy đủ : Phong Thần Bảng  1. [Ra Đảo] VanTueGia : khóa vĩnh viễn tài khoản vu khống admin bán point
  2. [Ra Đảo] BaTUNG : khóa vv tài khoản vu khống admin bán point + 65k
  3. [Ra Đảo] NcoVid19 : khóa vv tài khoản vu khống admin bán point
  4. [Ra Đảo] nCovi : xuyên tạc vu khống admin bán point khóa tk vv