PDA

Xem bản đầy đủ : Bạch Dương  1. [Bạch Dương] Open 13h: 30/9 - Bán Boxkundun = zen shop game. Hiển thị dame thực máu thực
  2. [Bạch Dương] Website dự phòng khi có sự cố
  3. [Bạch Dương] Khóa không cho bán đồ Full vào Shop Game
  4. [Bạch Dương] Level khởi tạo các nv : MG - DL- SM - RF
  5. [Bạch Dương] Thông tin các Sub máy chủ
  6. [Bạch Dương] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20.000.000 zen
  7. [Bạch Dương] Giới hạn Reset mới từ ngày thứ 2 Open Game trở đi
  8. [Bạch Dương] Giới hạn Reset mới từ ngày thứ 2 Open Game trở đi
  9. [Bạch Dương] Mu Huyền Thoại sẽ bán box kundun 1-2-3 trong shop game