PDA

Xem bản đầy đủ : Nhân Mã  1. [Nhân Mã] Giới Hạn Reset Khi Open Game
  2. [Nhân Mã] Khóa chức năng bán đồ full vào Shop Game
  3. [Nhân Mã] Thông tin các server khi alphatest
  4. [Nhân Mã] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 5000 point - 50.000.000 khi open
  5. [Nhân Mã] Open 3/4: Fix bug agi, hiển thị chỉ số thật, Dame vượt 65k. 1000 đồ mới : Ex702...
  6. [Đua Top] Nhân Mã: Chuỗi sự kiện đua top Open Game