PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng  1. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 7 - Trao giải trong 24h
  2. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 8
  3. [Nội Quy] Cấm rao bán acc/đồ trong game vi phạm khóa 7 ngày
  4. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
  5. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
  6. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 8 - Trao giải trong 24h
  7. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 9
  8. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 9 - Trao giải trong 24h