PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng 1. [Trao Giải] Danh sách 11 Giờ Open Game - Kiểm Tra "Lịch Sử Giftcode"
 2. [Trao Giải] Danh sách 4 ngày Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
 3. [Trao Giải] Danh sách 7 ngày Open Game
 4. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 2
 5. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 2 - Trao giải trong 24h
 6. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 3
 7. [Đua Top] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 3 - Trao giải trong 24h
 8. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 4
 9. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 4 - Trao giải trong 24h
 10. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 3
 11. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 5
 12. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 5 - Trao giải trong 24h
 13. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 6
 14. [Trao Giải] Trao Giải công thành ngày 11/11/2018