PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng 1. [Nội Quy] Cấm rao bán acc/đồ trong game vi phạm khóa 7 ngày
 2. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
 3. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
 4. [Thông Báo] Khóa tất cả các acc phụ của các tài khoản trên 2 acc
 5. [Thông Báo] Cách auto reset in game
 6. [Thông Báo] Lưu ý về point khi lên Level
 7. [Thông Báo] Giới hạn Reset Auto In Game
 8. [Thông Báo] Phát 500 Code tân thủ Chào mừng Open
 9. [Đua Top] Chuỗi sự kiện đua top tự động
 10. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open GamE
 11. [Thông Báo] Open 11/12: Fix bug agi, hiển thị chỉ số thật, Dame vượt 65k. 1000 đồ mới : Ex702...
 12. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 2
 13. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 3
 14. [Thông Báo] Thông báo việc update GAME thêm nhiều sự kiện mới
 15. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 3
 16. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 4
 17. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 4
 18. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 5
 19. [Thông Báo] Công thành đại chiến 20h tối ngày 2/1/2021
 20. [Thông Báo] Thông báo sự cố CTC bị lỗi
 21. [Thông Báo] Danh sách Open Game lần 5
 22. [Đua Top] Cơ cấu giải Open Game lần 6
 23. [Trao Giải] Danh sách Open Game lần 6
 24. [Đua Top] Cơ cấu giải Open Game lần 7
 25. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game
 26. [Đua Top] Cơ cấu giải Open Game lần 8
 27. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 9
 28. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game 31/1/2021
 29. [Thông Báo] 12:00 - 12/2/2021 - bảo trì 30 phút update 1 vài tính năng
 30. [Thông Báo] Hoàn tất bảo trì - Sv online trở lại
 31. [Trao Giải] Danh sách Open Game lần 9
 32. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top Open Game lần 10
 33. [Thông Báo] Thông báo về việc công thành chiến
 34. [Thông Báo] Công thành đại chiến 20h tối ngày 21/2/2021
 35. [Thông Báo] Chúc mừng liên minh Bến nước chiếm thành 21/2/2021
 36. [Thông Báo] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 10
 37. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top Open Game lần 11