PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng  1. [Nội Quy] Cấm rao bán acc/đồ trong game vi phạm khóa 7 ngày
  2. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
  3. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
  4. [Thông Báo] Khóa tất cả các acc phụ của các tài khoản trên 2 acc
  5. [Thông Báo] Cách auto reset in game
  6. [Thông Báo] Lưu ý về point khi lên Level
  7. [Thông Báo] Giới hạn Reset Auto In Game
  8. [Thông Báo] Phát 500 Code tân thủ Chào mừng Open
  9. [Trao Giải] Danh sách 11 Giờ Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng