PDA

Xem bản đầy đủ : [Bạch Dương] Hỏi đáp về long giáo - vũ khí DKCLGV
05-10, 02:04 PM
Adm cho mình hỏi hiện tại Long Giáo là vũ khí 2 tay hay 1 tay, nếu 2 tay thì tại sao lại đeo được 1 lúc 2 long giáo?
Vậy khi tăng điểm master cho DK sử dụng long giáo thì nên tăng vào cột giáo hay cột vũ khí 1 tay hay cột vũ khí 2 tay để được x2 dame?
Nếu DK vừa mang Long giáo vừa mang DQN thì có được x2 dame khi tăng master vào cột giáo không?