PDA

Xem bản đầy đủ : [Trao Giải] Danh sach 3 Ngày Open Game - > Event -> Nhận giải thưởngadmin
09-12, 11:46 PM
TOP 50 lúc 0h00 09/12/2019


#
Nhân vật
Relife
Reset
Level
Master
Lớp nhân vật
RS Cuối


1
CuongPro
0
129
400
2
Blade Master
07/12 12:47:36


2
KimNgan
0
129
400
181
Grand Master
07/12 15:12:04


3
Tzay
0
129
300
300
Grand Master
07/12 23:46:04


4
KingDeMon
0
128
400
284
Grand Master
07/12 12:54:49


5
XxYouMexX
0
128
400
300
Dimension Master
07/12 09:45:12