Đối thoại giữa admin và randdy

2 Tin nhắn viếng thăm

  1. tại sao mấy không vào game được vậy?
  2. ADM tại sao mấy không vào game được vậy?
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2