ADM xem fix hộ cái luc 18h ngày 07/1/2020 kết họp ngọc B bi mất 10v
công bố trao giải dua top class lần 3 để ae có đồ chơi.
acc: vuongcanh8
nv: MrVuong