Nap tien tk ma chưa thấy công tiền, inbox, nt cũng ko thấy phản hôi. vậy thì sao chơi tiếp dc đây. ADM làm ăn nó cũng phải có tâm tí đi chứ.