Khóa tất cả các acc phụ của các tài khoản trên 2 acc

Để đảm bảo tình trạng quản lý các tài khoản cho tốt và hạn chế acc rác trong game. BQT ra quy định như sau:
- Người chơi chỉ cắm tối đa 2...