Nick diễn đàn:l0nelyman0
- Họ và tên:Lê Đức Văn
- Năm sinh:1994
- Địa chỉ:TPHCM
- Số điện thoại(nếu có):01212195815
- Thời gian Online trong ngày:từ 17h tới khuya (vì mình còn phải làm ở Event...