Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Môn Phái] Cách tăng điểm cho Thuật Sĩ

Thông điệp của bạn

mot + mot = ? ( trả lời bằng số )