TOP 50 lúc 0h00 05/02/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 SorryCu 0 86 400 First Master Bạch Dương
2 iiiiiii 0 86 400 Grand Master Bạch Dương
3 Adu9999 0 84 400 Hight Elf Bạch Dương

View more latest threads same category: