Anh em ko cần đăng ký. Giải trao sau 24h tối

- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF

BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :
  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIP

TOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 TuanAnh 295 Grand Master
2 Raven 290 Grand Master
3 oo0S0oo 227 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Iphon5s 240 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Adu9999 246 Hight Elf
2 VICTORY 237 Hight Elf
3 ToNy 236 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 ChiBinh2 226 Duel Master
2 MaGic 162 Duel Master


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 RayLeight 228 Lord Emperor
2 DarkNight 180 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 NauPro 225 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 Wolf 227


# Nhân Vật Gcoin nạp
1 bogia 1.510.000

View more latest threads same category: