TOP 50 lúc 0h00 14/03/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 chip 0 135 400 Grand Master Nhân Mã
2 PowErBlue 0 130 400 Dimension Master Nhân Mã
3 SinhVien 0 130 400 Grand Master Nhân Mã
4 xXSHINXx 0 130 400 Grand Master Nhân Mã

View more latest threads same category: