TOP 50 lúc 0h00 04/04/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 TOP1 0 60 400 Blade Master Bạch Dương
2 Mens 0 60 400 Grand Master Bạch Dương
3 KingJ 0 60 400 Lord Emperor Bạch Dương

View more latest threads same category: