TOP 50 lúc 0h00 09/05/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 ViruSs 0 60 400 Duel Master Nhân Mã
2 PKn01 0 60 400 First Master Nhân Mã
3 LeThuong 0 60 400 Grand Master Nhân Mã

View more latest threads same category: