TOP 50 lúc 0h00 09/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Woft 0 75 202 Soul Master Bạch Dương
2 hihi 0 72 400 Grand Master Bạch Dương
3 SieuNhan 0 72 299 Blade Master Bạch Dương

View more latest threads same category: