TOP 50 lúc 0h00 13/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 OngNoi 0 60 400 First Master Nhân Mã
2 bunbin 0 60 242 Blade Knight Nhân Mã
3 Wild 0 53 329 Soul Master Nhân Mã

View more latest threads same category: