( Thời gian từ : 0h00 ngày 16/10 đến hết 23:59 ngày 23/10)

Thể lệ sự kiện

Tính theo Xếp hạng: [Top Tổng = Top 50 Lúc 0h + Top Nạp]
Game thủ nào có top Tổng nhỏ nhất sẽ là thứ hạng cao nhất.
Nếu tổng TOP bằng nhau sẽ ưu tiên người có Reset cao hơn.
Gcoin yêu cầu đạt giải: >= 300.000 Gcoin.
Giải sẽ trao trong 24h. BQT còn xem có game thủ kiện cáo gì không.Ví dụ:
- Game thủ A là TOP 1 Reset & TOP 3 Nạp thẻ
- Game thủ B là TOP 2 Reset & TOP 4 Nạp thẻ
- Game thủ C là TOP 3 Reset & TOP 1 Nạp thẻ
- Tổng xếp hạng của A và C đều = 4 còn tổng xếp hạng của B = 6. Vì giải thưởng sẽ ưu tiên người có Reset cao hơn nên thứ hạng TOP cuối cùng sẽ tính như sau: A (Top1) đến C (Top2) đến B (Top3)Yêu cầu:  • Giá trị thẻ nạp thấp nhất 300.000 Gcoin
  • Reset Tổng Trên 170 lần
  • 1 Tài khoản chỉ lấy 1 nhân vật
  • Top trên không đủ điều kiện nạp, không đẩy top dưới lên thay thế

Giải thưởng
:


Thứ Hạng Phần Thưởng
1 300k Gcoin vào tài khoản
2 250k Gcoin vào tài khoản
3 200k Gcoin Vào Tài khoản
4 150k Gcoin Vào Tài khoản
5 100k Gcoin Vào Tài khoản
Các nhận giải :
- Vào phần quản lý tài khoản - > Event -> Nhận giải thưởng.
- Chủng Tộc nào , nhận giải chủng tộc đó, không được đổi đồ.

View more latest threads same category: