Khi chơi game mà bị dis tốt nhất các bạn tắt hết các trình duyệt đi
Cần quá thì sài firefox nhé
Chrome hay cốc cốc xung đột với antihack

BQT mu kính báo!

View more latest threads same category: