chào tất cả mọi người , mới chơi nên mới tạo acc dd chém gió cùng ae :D