Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] Lưu ý về point khi lên Level

Thông điệp của bạn

Sét Quỷ Vương là của chủng tộc nào (viết tắt 2 từ)