Yêu cầu 1 guild phải có 5 thành viên trở lên và có liên minh
vì thế anh em hãy tập hợp 2 liên minh khỏe nhất để tham gia CTC
nhận những phần thưởng giá trị từ BQT

View more latest threads same category: